Οργανωτική Δομή

Τα όργανα του Jesuit Refugee Service – Ελλάδα είναι:

- Το Διοικητικό Συμβούλιο

- Ο Διευθυντής


Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Πατέρας Pierre Salembier

Μέλος: Πατέρας Πέτρος Χονγκ (Τζουν Χαν Χονγκ)

Μέλος: Yacek Urban

Υπηρεσιακή Βαθμίδα του Jesuit Refugee Service – Ελλάδα

Διευθύντρια: Καπράλου Άννα


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ .pdf