Οικονομικά Στοιχεία

Το έτος 2020 το έργο της Jesuit Refugee Service- Ελλάδα ωφέλησε άμεσα τις ζωές 4.365 ατόμων ενώ το 2021 ωφελήθηκαν 7.746 άτομα από τα προγράμματα, κάτι που έγινε εφικτό χάρη στους δωρητές μας.

Η Jesuit Refugee Service – Ελλάδα παράγει έργο μέσω δωρεών από ιδρύματα, ιδιώτες και άλλους φορείς κάθε χρόνο, αναγνωρίζοντας έτσι τη σπουδαιότητα του έργου του οργανισμού και συμβάλλοντας σημαντικά στην συνεχόμενη και αδιάκοπη ροή των προγραμμάτων.

Η διαχείριση των δωρεών γίνεται με τον ύψιστο βαθμό επαγγελματισμού και λογοδοσίας ενώ σε όλα τα Προγράμματα γίνεται οικονομικός έλεγχος από εξωτερικούς και ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές.

Η συντριπτική πλειοψηφία των Προγραμμάτων της JRS Ελλάδας χρηματοδοτούνται από θρησκευτικά ιδρύματα στο εξωτερικό όπως το L’oeuvre D’orient, το Ίδρυμα Ginette, το ίδρυμα Missionprokur και το ίδρυμα Montcheuil. Aπό καθολικές εκκλησίες όπως The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, από τις καθολικές καλόγριες Missionary Sisters Servants of the Holy Spirit, τις Bernardine Sisters όπως και από την Επαρχία της Γαλλίας.

Εκθέσεις ορκωτών λογιστών 2020 .pdf

Εκθέσεις ορκωτών λογιστών 2019 .pdf